ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στιγμές από την 4ετή Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική